• EN
  • DE
  • CZ

ČB KRESBA - kreslenie pre každého


(10 týždňový kurz, 2x 60min, 1x do týždňa, 4-6 osôb v skupine)

Program 3 mesačného, integrovaného kurzu rozšírenej kresby je zameraný všestranne. Obsahom kurzu je osvojovanie si základných kresliarskych zručností cez oboznamovanie sa so základnými technikami a postupmi výstavby obrazu, ako predpokladu k optimálnemu zvládnutiu realistickej kresby portrétu, figúry, aktu, zátišia (priestorových objektov v perspektíve) a kresby krajinných scenérií. V cca 20 vzájomne nadväzujúcich, vecných štúdiách (podľa predlôh a modelov) sa každý oboznámi s technikami kresby uhlom, rudkou, ceruzou, kriedou, pastelom a perom, s kombinovanými technikami a s voľným experimentovaním. Kurz je určený pre začiatočníkov laikov, ktorí sa chcú naučiť kresliť, skúsenejších a zároveň pre všetkých, ktorí si na prácu s farbou ešte chcú počkať, alebo si k nej nevytvorili vzťah. Program výuky je variabilný, a preto môže byť zameraný výlučne len na jednu z oblastí, napr. kresbu portrétu alebo figúry, aktu, alebo prispôsobený požiadavkám špeciálnych záujemcov, ktorých predstavujú budúci tvorcovia animácií a dizajnu.

Program 10 týždňového kurzu Kresby:

  • Analýza priestorových objektov (kresba zátišia, návrh kompozície tvarov v priestore, vizovanie - postupy merania proporcii, lineárna a tónovaná kresba, kresba drapérie).

  • Portrét sádrového modelu (kresba fragmentov tváre, ruky, nohy, hlavy, valér, stupňovanie tónov...).

  • Kresba hlavy, portrét, autoportrét (kombinované techniky, pozadie, efekty, lesky...)..

  • Stojaca a sediaca figúra, figurálna kompozícia (kresba aktu, anatómia ľudskej postavy...).

  • Krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, perspektíva...).


Cena 10 týždenného kurzu "ČB KRESBA - kreslenie pre každého" je 159,9 €/osoba. Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky.


>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA


Michal T. (23)

Adrián H. (46)