• EN
  • DE
  • CZ

IMITÁCIA REALITY - Kurz základov klasickej kresby a maľby


(10 týždenný kurz základov klasickej kresby a maľby, 1x týždenne, 2x 60 min, 4-6 osôb v skupine)


Pre nadšencov tradičných žánrových disciplín (zátišie, portrét, figúra, krajina atď.), je v ponuke integrovaný Kurz klasických, kresebných a maliarskych štúdií. Jeho program spočíva v úsilí o nadobúdanie remeselnej zručnosti formou prevažne realistických štúdií (prepisov videnej skutočnosti podľa predlôh a modelov) a oboznamovania sa s výrazovými možnosťami základných výrazových prostriedkov (bod, línia, tvar, škvrna), za súčasného osvojovania si princípov kompozície, perspektívy, znalostí anatómie, práce s farbou, atď. Cieľom kurzu je tak sprostredkovať čo najhlbší vhľad do problematiky základov výtvarnej tvorby, ktorý môže účastník po jeho ukončení naďalej rozvíjať v nadväzujúcom kurze. Program výuky je variabilný, a preto môže byť zameraný výlučne len na jednu z oblastí, napr. kresbu a maľbu portrétu, ako aj prispôsobený požiadavkám špeciálnych záujemcov, ktorých predstavujú budúci tvorcovia animácií a dizajnu.

Program 10 týždňového kurzu Základov kresby a maľby:

  • Analýza priestorových objektov (kresba a maľba zátišia, drapérie, návrh kompozície, náčrt…)

  • Portrét sádrového modelu (kresba, maľba ruky, nohy, hlavy, farebná skica, stupňovanie tónov…)

  • Maľba hlavy podľa živého modelu (technika maľby olejovými farbami, pozadie, farebné efekty, lesky…)

  • Stojaca a sediaca figúra (kresba a maľba aktu, anatómia ľudskej postavy…)

  • Krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, vzťah hĺbky a farby…)


Cena 10 týždenného kurzu Imitácia reality je 169,9 €/osoba.

Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (rôzne druhy papiera, temperové, akrylové, olejové, akvarelové farby, suché a olejové pastely, maliarske plátna, štetce, tuhy, kriedy, rudky, gumy, špachtle, riedidlá do olejových farieb, podložku na kreslenie, maliarsku lepenku a iný materiál).>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA


Rudolf D. (30)

Petra Š. (18)