• EN
 • DE
 • CZ

PRIEBEH, CENNÍK, DOCHÁDZKA, Zmluvné podmienky

 • VytFit ponúka 10 týždenné, 7 týždenné a iné programy s možnosťou voľného pokračovania. (Stretnutia 10 a 7 týždenných kurzov sa konajú raz týždenne 2x 60min/ 3 vyuč. hodiny, v čase vždy od 11 do 13h, od 16h do 18h alebo od 18h do 20h, v deň podľa vášho výberu. .

 • Pracuje sa v komornej atmosfére (v 4 - 7 člennej skupine), priestore umožňujúcom intenzívny, individuálny prístup a flexibilitu výuky. Každé stretnutie sa nesie v novom duchu (spracúva sa vždy iná téma).

 • Zapísať sa a začať sa dá v každom mesiaci v priebehu celého roka. Po odoslaní nezáväznej Prihlášky, obdrží každý uchádzač e-mail s najbližšími termínmi vybraného kurzu.

 • Kurzy prebiehajú pod vedením lektora, ak. maliara, skúseného výtvarníka a pedagóga.

 • AKTUÁLNY CENNÍK

  KREATÍVNA SEKVENCIA 10 týždenný kurz 169,9 €/osoba
  IMITÁCIA REALITY 10 týždenný kurz 169,9 €/osoba
  ČB KRESBA 10 týždenný kurz 159,9 €/osoba
  MINI VYTFIT 10 týždenný kurz 169,9 €/osoba
  PRÍPRAVA NA TALENTOVKY 10 týždenný kurz 159,9 €/osoba
  OLEJOMAĽBA 7 týždenný kurz 159,9 €/osoba
  AKRYL 7 týždenný kurz 159,9 €/osoba
  AKVAREL 7 týždenný kurz 159,9 €/osoba
  HAPPY PASTEL 7 týždenný kurz 159,9 €/osoba
  KomiX- áreň 10 týždenný kurz 169,9 €/osoba
  ABSTRAKTNÁ MAĽBA 7 týždenný kurz 159,9 €/osoba
  VYT/NESS CLUB voľne nadväzujúce programy: zľava - 10 eur
  TEAM SPIRIT 2 hodinový workshop podľa dohody
  RELAX PLENÉR „LIPTOV" 4 denný tvorivý pobyt 269.9 €/osoba
  DAR.POUKAZ PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU 169,9 €/osoba

 • Všetky ceny sú uvedené s DPH a zahŕňajú komplet materiál a pomôcky k danému kurzu

 • SPÔSOBY ÚHRADY:
  Poplatok za kurz je možné uhradiť vopred a.) prevodom na číslo účtu Vytfit IBAN: SK8965000000000020258463 BIC: POBNSKBA (ako účel platby uveďte Vaše meno) b.) platbou v hotovosti na prvom stretnutí (príjmový poklad. blok)

 • V priebehu kurzu by mali byť v jeho danom časovom rozsahu absolvované všetky stretnutia. Hodiny, ospravedlnené min. deň vopred (osobne, e-mailom, telefonicky, nie sms), je možné nahradiť.

 • Absencia/ cie na hodinách, ktoré neboli vopred ospravedlnené, a boli v rámci kurzu riadne poskytnuté, sa chápu ako premeškané, bez nároku na náhradu.

 • Špeciálnym požiadavkám (absencie v rámci prázdnin, z dôvodu pracovnej cesty, sviatku atď.) je možné vyhovieť až po osobnom dohovore.

 • V prípade záujmu je možné pre jednotlivca, pár, alebo skupinu, vystaviť OSVEDČENIE/ INTERNÝ CERTIFIKÁT o návšteve kurzov kreslenia, maľovania VytFit


>> Zmluvné podmienky >> KONTAKT, PRIHLÁŠKA